Villkor och rättigheter

 Villkor

1. Betalning

Betalning för deltagande i Fantasyelevens managerspel kan inte ångras.

2.Deltagaravgift

Deltagaravgiften går till utveckling av spelet, användarsupport och administration.

3. Profil och lagnamn

Fantasyeleven.se förbehåller sig rätten att ändra eller avvisa profiler och lagnamn som kan verka stötande eller kränkande. Detta inkluderar namn som är kommersiella eller på annat sätt försöka utnyttja Fantasyelevens managerspel som reklam. I inget av ovanstående fall återbetalas deltagaravgiften.

4. Vinnare

Vinnaren av spelet är det lag som har uppnått flest poäng i slutet av månaden/vecka och /eller det övergripande spelet. I händelse av oavgjort mellan lagen, har laget som gjort minst antal transfers att placeras högre. Om det blir oavgjort mellan två eller flera lag även efter antalet tranfers, kommer laget med det högsta värdet på sitt lag vinna.

5. priser

Priserna i Fantasyeleven.se kan inte bytas mot kontanter.

*Detta pris gäller endast om det är minst 2.000 deltagare i Skandinavien.

6. Tvivel och oenighet

Om det råder osäkerhet eller oenighet om villkoren för konkurrensen, är det Fantasyeleven och Fantasyeleven som fastställer den tolkning och avgör frågan efter egen bedömning. Av denna anledning eller i övrigt grunden för genomförandet av tävlingen, kan förändringar i spelprogram / förslag eller andra omständigheter krävas utan att något krav kan riktas mot Fantasyeleven som har rätt att utan meddelande, göra ändringar i eller tillägg till reglerna. 

7. Relaterade personer

Personer med anknytning till Fantasyeleven kan inte konkurrera med priser i Fantasyeleven.se. Detta gäller för samtliga styrelseledamöter och verkställande styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller timmar om du på något sätt har samband med oss.

8. Spelarens ansvar

Användaren av Fantasyeleven.se är ansvarig för att hålla sina lösenord hemliga. Användaren är skyldig att omedelbart meddela Fantasyeleven om användaren upptäcker obehörigt intrång i sitt konto. Användaren är också skyldig att logga ut från Fantasyelevens spel för att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto.

9. Ålder

Om du är under 18 år måste du ha förälders eller annan förmyndares samtycke för att deltaga. 

10. Ansvarsfrihet

Fantasyeleven.se tar inget ansvar för förlust av data och/eller förändringar i användarens placering i spelet på grund av tekniska fel i systemet.

 

Villkor och rättigheter

Denna webbplats ägs, har upprättats och/eller administreras av Fantasyeleven.se. Följande villkor och rättigheter gäller i samband med användning av Fantasyeleven.se webbplats. Genom att gå in på den här webbplatsen godkänner du att erkänna och upprätthålla de villkor och rättigheter. Om du inte kan acceptera dessa villkor och rättigheter, ska du inte att använda internetsidan.

1:a Avsägning från ansvar

Användning av denna webbplats och dess anläggningar och allt material och information som tas från denna webbplats sker på egen risk. Fantasyeleven.se avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar och alla garantier explicita eller implicita, av varje art, men inte begränsat till implicita garantier för användande eller försäljning, anpassning till ett givet förmål eller eventuella kränkanden av tredjemands rätt.

Fantasyeleven.se ansvarar inte för Internetsidans användning eller från hemsidan hämtade programvaras brister, förlust av data och tjänster på grund av förseningar, utebliven leverans, felleverans, eller avbrott i tjänsten, för precision och kvalitet på information hämtad från denna webbplats eller för konsekvenserna av virus hämtade från Fantasyeleven.ses servrar eller varje ansvar, omkostnader, förlust av överskott eller andra förluster som gjorts i samband med användandet av, eller avsaknad av möjlighet för tillgång till Internetsidan.

För användarinnehåll är Fantasyeleven.se inte ansvarig för innehållet som offentliggjorts i chat rooms och debattsidor samt andra gemensamma områden. Fantasyeleven.se kan inte hållas ansvarig om inte publicerat användarinnehåll bryter mot någon tredje parts rättigheter. Allt sådant innehåll oavsett om det yttrats som åsikter eller rekommendationer från användarna är deras synpunkter och inte Fantasyelevens.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbsidor som inte administreras av Fantasyeleven.se. Fantasyeleven.se ansvarar inte på något sätt över information, produkter eller tjänster som erbjuds på andra webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll. Det kan till exempel vara möjligt för användare att köpa varor och tjänster via internetsidan. Några av dessa köp kan vara tillgängliga från tredje part återförsäljare, som är anslutna till internetsidan. De registrerade användarna kan också kommunicera med eller delta i företagsreklam på internetsidan. Fantasyeleven.se är inte på något sätt en del av sådana tredje parter och sådana transaktioner, korrespondens med eller deltagande i säljfrämjande kampanjer och alla villkor, villkor, garantier eller meddelanden som är relaterade till sådana förhållanden är uteslutande en angelägenhet mellan gällande användare och tredje man. Fantasyeleven.se antar ingen skyldighet eller ansvar för någon del av sådana transaktioner, korrespondens eller deltagande.

Du samtycker till att hålla Fantasyeleven.se utanför ansvaret för alla skador och kostnader, förlust av överskott, förlust av data eller skada som uppstått som en följd av dessa villkor inte har efterlevts av dig.

2. Rättigheter till Internetsidans innehåll

Allt material på denna webbplats ägs av Fantasyeleven.se eller deras licensgivare och materialet är skyddat av lagar om upphovsrätt och varumärke. Du får inte på något sätt kopiera, modifiera, reproducera, reprisera, skicka eller distribuera material från denna webbplats, eller de underliggande lösenord och mjukvara, om du inte har givits tillstånd för att göra det.

Du har endast rätt att använda innehållet på denna webbplats för personligt och icke-kommersiellt bruk.

Betyder att se igenom och skriva ut enskilda sidor eller avsnitt för personligt bruk. Varje otillåten användning av de ovan nämnda, nedan Fantasyeleven.se namn, varumärken och material, kommer att leda till ersättningskrav.

3. Personlig information

FSport lagrar och behandlar vissa personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera och kontrollera medlemmarnas användning av Fantasyelevens tjänster. Fantasyeleven.se behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföringsändamål. Fantasyeleven.se är registeransvarig.

Genom att ansöka om medlemskap samtycker du till att Fantasyeleven.se behandlar dina personuppgifter.

Du godkänner vidare att Fantasyeleven.se kan använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig om Fantasyeleven och/eller Fantasyelevens produkter och tjänster, information eller PR-och/eller våra samarbetspartners. Om du inte vill att Fantasyeleven.se ska använda dina personuppgifter för att skicka till dig information/reklam för Fantasyeleven och/eller samarbetspartners kan du ange detta när du ansöker om medlemskap.

Du godkänner vidare att Fantasyeleven.se lämnar ut dina personuppgifter till bolag inom samma koncern som Fantasyeleven, i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla, administrera och kontrollera din användning av Fantasyelevens tjänster. Fantasyeleven.se kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra företag.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som rör dig och som behandlas av Fantasyeleven kan du skriftligen begära detta genom att skicka ett brev till adressen längst upp i villkoren. Om du vill ändra någon uppgift eller önskar att någon uppgift skall tas bort om du vill eller inte längre vill erhålla information/reklam om Fantasyeleven och/eller samarbetspartners är du välkommen att kontakta oss. Adressen finns först i villkoren. I ditt brev skall du uppge vilka personuppgifter eller andra uppgifter du önskar ändra och på vilket sätt du vill att dessa skall ändras.

4. Upplysningar av icke-personlig karaktär

Andra icke-personlig information samlas in och används av Fantasyeleven.se och kan vidarebefodras till tredje part. All sådan statistisk och demografisk information omfattar inte personuppgifter som gör att du kan identifieras. Förutom den icke-personlig information som finns i den ovannämnda registreringen kommer din körning runt på internetsidan automatiskt att registreras. Denna information används även endast i samlad form och ingen användare kommer att identifieras.

5. Cookies

Fantasyeleven.se använder cookies för att skynda på sidan (genom att ta en genväg, runt användarregistreringens databas).

En cookie är en liten samling av data som skickas från Fantasyeleven.se till datorn och gör det lättare att snabbt hitta till dig. Du kan göra dessa cookies icke fungerande genom att ändra inställningarna i din webbläsare, men du kommer i så fall förhindra åtkomst till delar av webbplatsen.

6. Fantasyeleven.se rättigheter och skyldigheter

Fantasyeleven.se strävar efter att att webbplatsen och dess faciliteter är tillgängliga vid alla tidpunkter och det innehåll Fantasyeleven.se lämnar på denna sida är sann, korrekt och felfri. Vi ger dock inga garantier för detta om inte dessa är uttryckligen angivna.

Fantasyeleven.se kan när som helst och utan meddelande avbryta de Internetsidans tjänster eller ytterligare tjänster samt spärra användarkonton.

Fantasyeleven.se förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan förvarning.

7. Rättvisa och lagval

Dessa villkor och rättigheter regleras av Svensk lag och skall tolkas i enlighet därmed. Du och Fantasyeleven.se erkänner den svenska domstolens ensamrätt till rättskipning av de av villkoren omfattande frågorna.

Om det av en domstol med den rätta kompetensen statueras att en eller flera av villkorens bestämmelser är ogiltiga eller utan rättskraft skall det/de tolkas så nära den ursprungliga formuleringen som möjligt för att avspegla Fantasyeleven.se intentioner samtidigt med de övriga bestämmelser bevara fullständig, oförändrad giltighet.

Om Fantasyeleven.se underlåter att göra rätt eller bestämmelse av de förhållanden som råder, är inte detta en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse om inte Fantasyeleven.se har gett skriftligt samtycke.

 

Kontakta oss:

Vill du ta kontakt med Fantasyeleven kan du göra det via mejl på: 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisationssnummer: 556950-4474

Registreringsnummer för mervärdesskatt: 556950-4474

FSport AB

Tågagatan 17

252 22 Helsingborg 

 

 

 

 

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor